Perhitungan Masa Subur

Masa subur adalah siklus pada wanita ketika ovumnya matang dan siap dibuahi. Pada masa subur, kesempatan seorang perempuan untuk hamil lebih tinggi.

Follow this link:
Perhitungan Masa Subur

Leave a Reply

9 + 6 =